Biblioteka Bošnjačke zajednice kulture "Preporod"

Biblioteka Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" Općinskog društva Travnik začeta je odmah nakon obnoviteljske skupštine Društva, dakle 1991. godine. Trenutno Biblioteka broji 521 svezak monografskih publikacija te 129 jedinica periodičnih publikacija.


Fond Biblioteke je veoma vrijedan i stalno se nadopunjuje, uglavnom poklonima, kao i kupovinom. Treba napomenuti da su sve oblasti ljudskoga znanja zastupljene u većoj ili manjoj mjeri. Po izdanju, najstarija knjiga je Shakespeareovo djelo Kralj Rikard Treći: tragedija u 5 činova u izdanju Matice Hrvatske 1923. godine. Knjiga je jako dobro očuvana.

Najviše je literature iz književnosti i o književnosti, te literature o religiji, prvenstveno o islamu. Međutim, Biblioteka baštini i djela iz medicine, građevine, vojne vještine, likovne umjetnosti, a jako puno djela je iz oblasti historiografije, itd. Osim toga, većina historiografskih djela vezana je svojom tematikom za prostor Bosne i Hercegovine, te je stoga jako aktuelna. Fond Biblioteke je stručno obrađen i dostupan je građanstvu Travnika, samo u čitaonici, svakoga petka u vremenu od 17:00 do 19:00.

P R A V I L N I K
O RADU BIBLIOTEKE OPĆINSKOG DRUŠTVA TRAVNIK

Član 1.


Biblioteka općinskog društva je u organizacijskom pogledu sastavni dio Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" Općinskog društva Travnik, osnovana radi postizanja osnovnih ciljeva "Preporoda".

Član 2.


Biblioteka je osnovana tako da bude dopuna i pomoć već postojećim općinskim, školskim i drugim bibliotekama.

Član 3.


Osnovni knjižni fond Biblioteka čine knjige od bitne važnosti za bošnjačku kulturu.

Član 4.


Izvršni odbor Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" Općinskog društva Travnik imenuje bibliotekara koji taj posao obavlja dobrovoljno, na osnovi ugovora ili kao radnik u stalnom radnom odnosu.

Član 5.


Bibliotekar vodi poslove Biblioteke u skladu s važećim bibliotečkim propisima i u saradnji s Bibliotekom Instituta za bošnjačke studije u Sarajevu.

Član 6.


Bibliotekar procjenjuje, u saradnji s bibliotekarom Instituta za bošnjačke studije u Sarajevu, i na osnovu prilika u općini Travnik, sadržaj osnovnoga knjižnog fonda. Na taj način Biblioteka će osigurati da temeljne knjige, časopisi i novine značajni za bošnjačku kulturu budu dostupni članovima Društva i drugima.

Član 7.


Na osnovu Popisa temeljnih knjiga Bošnjačke kulture, koje će svim općinskim bibliotekama dostaviti Izvršni odbor iz Sarajeva, bibliotekar je dužan osigurati uvjete da te knjige budu poznate i dostupne svim članovima Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" Općinskog društva Travnik.

Član 8.


Bošnjačka zajednica kulture "Preporod" Općinsko društvo Travnik omogućit će da u okviru Biblioteke djeluje i javna čitaonica.

Član 9.


Biblioteka će, preko Biblioteke Instituta za bošnjačke studije u Sarajevu, biti povezana s drugim bibliotekama općinskih društava, kako bi u budućnosti činile jedinstvenu bibliotečko-dokumentacijsku mrežu.

Član 10.


Biblioteka ima posebnu zadaću da sakuplja i čuva sva izdanja knjiga, časopisa, novina, gramofonskih ploča, fotografija, filmova, notnih zapisa, plakata, umjetničkih slika itd., nastalih na području djelovanja Općinskog društva Travnik.