•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Početna
IZVJEŠTAJ O RADU BOŠNJAČKE ZAJEDNICE KULTURE "PREPROD" OPĆINSKOG DRUŠTVA TRAVNIK U 2019. GODINI PDF Ispis E-mail

Uvod

Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ Općinsko društvo Travnik je i tokom 2019. godine na zanimljiv način promovirala „Preporod“ i Bošnjaštvo, odnosno bošnjačku tradiciju  i kulturu u cjelini. Mada je veći dio godine protekao u iščekivanju teksta unificiranog statuta i smjernica za prestrukturiranje Društva, rad „Preporoda“ Travnik nije zamro ni u jednom momentu, nego je nastavljen istim intenzitetom.
Članovi Izvršnog odbora „Preporoda“, koristeći se mogućnostima savremenih načina komuniciranja, bili su u stalnoj vezi i redovno uključeni u realiziranje planiranih programa i donošenje odluka o određenim pitanjima, dok je komunikacija sekretara Društva i predsjednice Izvršnog odbora bila na dnevnoj osnovi. O važnijim pitanjima odlučivalo se na radnim sastancima Izvršnog odbora, kojih je u toku 2019. godine održano osam.

Prostor, sredstva i oprema

„Preporod“ već niz godina koristi prostorije u centru grada, koje je od Općine Travnik dobio na korištenje bez naknade i koje je već dva puta renovirao vlastitim sredstvima.

Prepoznajući „Preporod“ kao udruženje od posebnog značaja za Općinu Travnik, općinske strukture vlasti su, kroz Budžet Općine Travnik, ovom udruženju osigurale stalno finansiranje, mada skromnim sredstvima. Nedostajuća sredstva za realiziranje svojih programa „Preporod“ prikuplja projektima kojima aplicira na javne pozive različitih nivoa vlasti. Budući da su „Preporodovi“ projekti do sada bili veoma dobro ocijenjeni, sredstva nisu nedostajala. Kao ilustraciju, navodimo podatak da je i u 2019. (a i prethodnih godina) „Preporodov“ projekt na općinskom nivou rangiran na 2. mjesto od ukupno 69 prijavljenih. Osim toga, „Preporodovi“ projekti su ocijenjeni kao značajni i za Federaciju Bosne i Hercegovine i za Srednjobosanski kanton te je u 2019. godini „Preporod“ dobio sredstva i od Federalnog ministarstva kulture i sporta, kao i od Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, što je detaljno prikazano u finansijskom izvještaju. Posebno treba istači volonterski rad članova Izvršnog odbora “Preporoda” Travnik, ali i drugih osoba, koji svoja specifična znanja, nesumnjive kompetencije i veliku stručnost, kao i višegodišnje pozitivno iskustvo nesebično pružaju za opće dobro.

U toku 2019. godine nabavljen je novi računar s velikom radnom memorijom koja može zadovoljiti potrebe budući da „Preporod“ radi na stalnim projektima kao što su časopis „Divan“ i manifestacija “Dani šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka“. Novi računar, uz ostalu opremu [štampač, skener, led TV, fotoaparat, mobitel (koji je na upotrebi kod sekretara Društva kako bi bio u stalnoj komunikaciji s članovima Izvršnog odbora), roll up, trajni ulični baneri], omogućit će kvalitetan rad „Preporoda“ i ubuduće.

 

Biblioteka

Katalogiziran je kompletan „Preporodov“ knjižni fond, kao i skromna zbirka audio-vizuelnih pratećih materijala. Katalog je urađen na potpuno volonterskoj osnovi, uz pomoć open-source software tehnologija, a dostupan je on-line, OPAC (Online Public Access Catalog): https://bibliotekapreporodatravnikknj.librarika.com/

Klasifikacija je urađena netipično, uz pomoć Library of Congress Subject Headings, te uz pomoć pažljive, dubinske sadržajne obrade svake publikacije. Računalo se s činjenicom da je katalog full-text searchable (pretraživ u potpunosti) te je, shodno tome, u više od 90% slučajeva doslovno prenesen sadržaj publikacije, dok je u dijelu Abstract sadržan izvod iz popratnih odjeljaka knjige, poput sažetaka, uvoda, predgovora, pogovora i sl. Na ovaj način težilo se potpunoj iskoristivosti kataloga s obzirom na to da korisnici ne moraju biti, i gotovo nikada nisu upućeni u alfa-numeričke klasifikacijske sisteme koji se standardno koriste u bibliotekama, a koji u velikoj mjeri zavise od individualnih sposobnosti i afiniteta klasifikatora, čak i pod uslovom da je klasifikacija čitljiva korisniku. Subject Headings Kongresne biblioteke iz Washingtona nisu prevođeni, uzimani su u cijelosti onakvi kakvi jesu. Time se računalo na poboljšanje SEO performansi kataloga, a tražilo se i optimalno rješenje s obzirom na činjenicu da Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine ne pruža nikakva rješenja kada je u pitanju predmetna klasifikacija na lokalnim jezicima, prilagođena potrebama lokalnih biblioteka i korisnika.

„Preporodovu“ biblioteku planiramo otvoriti za korištenje u čitaonici u utvrđenim terminima i na zahtjev, počevši od februara 2020. godine.

Osim toga, u tom periodu ćemo pristupiti i radu na bibliografiji i anotativnoj bibliografiji članaka časopisa koje posjedujemo. Bibliografija će biti dostupna preko interneta za citiranje, dijeljenje i socijalni angažman. Planiramo da to bude naš sljedeći projekt koji se može realizirati u narednom periodu zahvaljujući potpuno volonterskom angažmanu naše bibliotekarke Kanite Beširević.

 Programske aktivnosti

U 2019. godini „Preporod“ je akcent svoga djelovanja stavio na intelektualni rad i njegovu promociju te obilježavanje 830. godina Povelje bana Kulina, osluškujući kulturne potrebe svoje lokalne zajednice, naročito mladih osoba. Tako je i u 2019. godini „Preporodov“ konkurs za najbolji literarni rad okupio mlade stvaraoce grada Travnika kojima je sredstvo umjetničkog izražaja lijepa riječ. Međutim, i nadalje je najbrojnija „Preporodova“ publika osobe srednje životne dobi, pa je i veći dio programskih sadržaja prilagođen tome. No, imajući u vidu istančani ukus travničke publike, programi su pažljivo birani te, kao i uvijek, planirani na vrijeme i organizirani na veoma visokom nivou. Naglašavamo da je prisustvo na sve „Preporodove“ programe bilo besplatno te da je, s namjerom zbližavanja ljudi te psihičke relaksacije u opuštenoj atmosferi, nakon svakog programa organizirano druženje sa učesnicima i posjetiteljima.

Članovi „Preporoda“ su u lokalnoj zajednici prepoznati kao društveno odgovorni i vrijedni dio društva te su redovno pozivani na sve događaje u Travniku, ali i u regiji, učestvovali su u svim društvenim dešavanjima u gradu, čime je nastavljena i produbljena dobra saradnja s općinskom administracijom i javnim ustanovama, kao i drugim udruženjima građana koja djeluju u Travniku.

U znak dobre saradnje, „Preporod“ je i u 2019. godini nesebično ustupao svoje prostorije i svoju opremu drugim udruženjima.

I u 2019. godini „Preporod“ je učestvovao u obilježavanju Dana Općine Travnik, prikladno je obilježio godišnjicu genocida u Srebrenici, a manifestacija „Dani šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka 2019.“ je nizom probranih programskih sadržaja ponovo doprinijela kvalitetnom društvenom životu u gradu. Ova kulturno profilirana manifestacija, ustanovljena početkom 90-tih godina prošloga stoljeća, zahvaljujući vrijednim entuzijastima okupljenima oko „Preporoda“ koji su uspjeli održati njezin i kontinuitet i kvalitet, i u izvještajnom periodu je ponudila veoma bogat i interesantan program koji je predstavljen medijima na konferenciji za štampu. Nazivom manifestacije „Preporod“ čuva uspomenu na alhamijado pjesnika Ilhamiju Žepčaka koji je 1821. godine skončao u gradu Travniku, a koji je svojim stihovima kritizirao i vlast, i ulemu, i sve negativne pojave u tadašnjem društvu. I mada je Ilhamija već samim nazivom manifestacije u središtu naše pažnje a Ilhamijino svevremeno i danas tako savremeno propitivanje „Šta se hoće, zaboga???“ naša stalna inspiracija, program „Dani šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka 2019.“ realiziran je u znaku obilježavanja 830 godina Povelje Kulina bana. Upravo zbog toga je Izvršni odbor (čiji su članovi ujedno i članovi Organizacijskog odbora „Dana šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka 2019.“) imenovao program-menadžera manifestacije docenta dr. Dženana Dautovića, medievelistu, čije je znanje o bosanskom srednjovjekovlju i poznavanje osoba i literature u vezi s tim periodom uveliko pomoglo da se organiziraju veoma kvalitetni i sadržajni programi.

 

Programski sadržaji „Preporoda“ u 2019. godini

- U okviru obilježavanja Dana Općine Travnik, 21. marta 2019. godine održan je Okrugli sto o temi „Brendiranje travničkog ćevapa u okviru brendiranja tradicionalne kuhinje Bosne i Hercegovine“, na kojem su učestvovali Nermin Hodžić, predsjednik Udruženja kuhara Bosne i Hercegovine, prof. dr. Enes Kujundžić, kulturolog, stručnjak u oblasti zaštite nematerijalne kulturne baštine, Kemal Balihodžić, predsjednik Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona, i Amra Čampara-Lolić, predsjednica Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ Travnik. Predsjednica Amra Čampara-Lolić je autorica uvodnoga teksta za Okrugli sto te rada „O tradicionalnoj bosanskoj kuhinji i, u sklopu toga, o travničkom ćevapu, ili travnički ćevapi su Travnički Ćevapi“.

- „Preporod“ je obogatio Dan Općine Travnik još jednim programom, naime 25. marta 2019. godine predstavljena su književna djela našega sugrađanina prof. dr. Enesa Karića, profesora na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, teološkog pisca, prevodioca, romansijera, putopisca, te priređivača brojnih zbornika važnih islamskih tema i mislilaca. Uz moderiranje Vildane Selimbegović, također naše sugrađanke, o književnom djelu, ali i o drugim temama, uz dr. Enesa Karića, govorili su Vildana Selimbegović, glavna i odgovorna urednica Oslobođenja, i prof. dr. Hilmo Neimarlija, profesor na Islamskom fakultetu u Sarajevu i jedan od vodećih bošnjačkih intelektualaca. Tom prilikom profesor dr. Enes Karić je „Preporodovoj“ biblioteci poklonio komplet svojih djela.

- 15. maja organiziran je iftar za članove Izvršnog odbora „Preporoda“. Zajednički iftar je uvijek dobra prilika da se u neformalnom druženju i opuštenom razgovoru razmijene ideje i skroje planovi za buduće „Preporodovo“ djelovanje.

- 11. jula predstavljen je videomapping „Sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici“, posvećen obilježavanju 24. godišnjice genocida u Srebrenici. Uz duboki pijetet prema 8.372 žrtve, kao i spomen na sve nebrojene preživjele žrtve srebreničkog genocida, na centralnom gradskom trgu u Travniku, Trgu Evrope, u večernjim satima 11. jula 2019. godine, prema ideji Travničanina Almira Kukića, jedna fasada je postala nepregledni popis imena srebreničkih žrtava. Nakon što su članovi „Preporoda“ naizmjenično, s dubokim poštovanjem prema žrtvama, s toga nepreglednog popisa počeli čitati imena žrtava genocida u Srebrenici, spontano su im se pridružili okupljeni sugrađani i, nakon što bi neko pročitao na desetine imena, ustupao bi drugome mjesto za mikrofonom. Čitala su se imena Srebreničana stradalih u genocidu 1995. godine dugo u noć...

- 12. novembra u prostorijama „Preporoda“ održana je konferencija za novinare na kojoj je predstavljen program „Dana šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka 2019.“, kao i razlozi i pravci „Preporodova“ djelovanja. Činjenica da se u današnjem bh. društvu, koje je sredstvima informiranja i komunikacije te medijskom raznolikošću otvoreno za sve oblike utjecaja, sve češće u zaborav potiskuju tradicionalne vrijednosti i kulturno naslijeđe ovih prostora, ali i historijske činjenice, opredijelila nas je da u središte pažnje stavimo Povelju bana Kulina. Nažalost, danas je marginalizirana i činjenica o hiljadugodišnjoj historiji Bosne, kao i činjenica da je Povelja Kulina bana najstariji diplomatski dokument pisan na narodnom jeziku bosanskom varijantom stare ćirilice. Povelja bana Kulina, dokument izdat Dubrovačkoj općini 29. augusta 1189. godine, kojim se dubrovačkim trgovcima daje sloboda trgovanja u Bosni i prolaska kroz Bosnu, svjedoči o već postojećem ustrojstvu bosanske srednjovjekovne države te o određenom nivou kulture i pismenosti koji su se u njoj razvijali. No, s obzirom na to da se u medijima Povelji Kulina bana pripisuje niz netačnih i neutemeljenih informacija, kao što su „rodni list Bosne“ ili „dokaz o najstarijem političkom uređenju“, travnički „Preporod“ je program „Dana šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka 2019.“ posvetio pravim naučnim aspektima Povelje te je, pod motom „830 godina Povelje Kulina bana“, kroz prezentaciju savremenih naučnih istraživanja o srednjovjekovnoj Bosni i njezinoj državotvornosti, ali i o jeziku i pismu srednjovjekovne Bosne kroz prezentaciju umjetničkih izražaja, ukazao na ove zanemarene vrijednosti iz naše daleke prošlosti, odnosno u svjetlu historijskih činjenica „Preporod“ je podsjetio na hiljadugodišnje postojanje Bosne, čime se željelo potaknuti buđenje i jačanje svijesti o Bosni i bosanstvu na temelju historijskih činjenica.

- U tom smislu je 14. novembra u Zavičajnom muzeju Travnik organiziran centralni program „Dana šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka 2019.“ kojim je manifestacija i otvorena. Riječ je o promociji zbirke izvora „Codex diplomaticus Regni Bosnae“, trećeg dijela trilogije o bosanskom srednjovjekovlju. Promotori – profesorica dr. Lejla Nakaš, dr. Nedim Rabić i doc. dr. Dženan Dautović govorili su o kapitalnom djelu „Codex diplomaticus Regni Bosnae“ – Povelje i pisma stare bosanske države, u kojem je predstavljeno gotovo 400 najreprezentativnijih i najzanimljivijih srednjovjekovnih bosanskih povelja i pisama, uz transkripciju i prijevod na moderni bosanski jezik. U drugom dijelu večeri publika je mogla pogledati izložbu plakata „12 stoljeća državotvornosti Bosne“, izdavačke kuće Mladinska knjiga iz Sarajeva, koja je izdavač zbirke „Codex diplomaticus Regni Bosnae“. Izložba „12 stoljeća državotvornosti Bosne“, prema riječima izdavača, koncipirana je kao svojevrsni vremeplov kroz srednji vijek, od prvih do posljednjih bosanskih vladara, gdje je na dopadljivo dizajniranim plakatima predstavljen značaj srednjovjekovne bosanske države. Na izložbi je prikazan veliki dio fotodokumentarnog materijala, počevši od Povelje Kulina bana, uz koju je predstavljeno još petnaestak povelja i drugih dokumenata, pa i dokument u kojem se prvi put spominje bosanski jezik. Interesantno je da je uz svaku fotoreprodukciju postavljena transkripcija i prijevod. Izložbu su, na „Preporodov“ pisani poziv, organizirano posjetili učenici i profesori travničkih srednjih škola. Program otvaranja manifestacije upotpunio je Ansambl „Fugato“ iz Zenice zvucima srednjovjekovne muzike.

- Na Kamernoj sceni Centra za kulturu Općine Travnik 15. novembra je održan cjelovečernji koncert ansambla „Sejfullah“ iz Konjica. Riječ je, ustvari, o muzičko-scenskom izvođenju ilahija i sevdalinki, koje je svojom autentičnom kvalitetnom umjetničkom interpretacijom zadivilo probirljivu travničku publiku. U drugom dijelu večeri, u holu Centra za kulturu Općine Travnik otvorena je izložba karikatura Zulfikara Zuke Džumhura kojom je obilježena 30. godišnjica od smrti ovog velikog umjetnika. Izložbu je otvorio Muhamed Krnjić, kustos Zavičajnog muzeja Konjic. Na izložbi je predstavljen veliki broj Zukinih karikatura, među kojima i 30 neobjavljenih.

- U Otvorenom književnom atelijeru u Rodnoj kući Ive Andrića 19. novembra nije bilo dovoljno mjesta za mnogobrojnu publiku koja je došla vidjeti monodramu „Điđa iz Džordžije“. „Điđa iz Džordžije“ autorsko je poetsko-muzičko-scensko djelo književnice Vernese Manov, zaljubljenice u sevdah, koja pričom i pjesmom, specifičnim jezikom protkanim sevdalinkom, kazuje o bh. tradiciji i običajima, isprepletenim svakodnevnim, često bolnim iskustvima bosanskohercegovačke žene. Autorica produhovljeno isprepliće prošlost, sadašnjost i sanjanu budućnost, radeći to na zabavan način, s dozom humora a istovremeno i ozbiljno, izazivajući kod publike i smijeh i suze, i radost i tugu.

- „Preporod“ je i u 2019. godini kroz „Dane šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka“ nastavio saradnju s Fotoklubom FOT Travnik. Evo već drugu godinu zaredom kako je realizirana ideja predsjednice BZK „Preporod“ Travnik da se iziđe iz uobičajenih izložbenih prostora i da se izložba postavi na neko neobično ali frekventno mjesto, poput travničke glavne ulice (2018. godine) ili prostora Marcaffea u centru Travnika (2019. godine). Ideju su podržali VF komerc i Marcaffe koji gazduju ovim prostorom i koji su, djelujući kao društveno odgovorne firme, ustupile prostor bez naknade. Nadamo se da je ova izložba samo početak neke buduće dobre saradnje, a evo i lijepa ideja kako oplemeniti neki prostor u gradu. Izložba fotografija članova Fotokluba FOT Travnik, već svojim naslovom „Tragom starih vremena“, kao i mnogim motivima na izloženim fotografijama, u duhu je ovogodišnje „Preporodove“ manifestacije koja se provodi u znaku obilježavanja 830 godina Povelje bana Kulina. Ovom izložbom „Preporod“ je obilježio Dan državnosti Bosne i Hercegovine, i to na veoma primjeren način budući da izložene fotografije obiluju motivima snimljenim diljem Bosne i Hercegovine. O nastanku izloženih fotografija govorio je Mirsad Mujanović, član Fotokluba FOT Travnik, a izložbu je prigodnim riječima otvorila predsjednica BZK „Preporod“ Travnik. Izložba je otvorena 21. novembra a mogla se pogledati do 22. decembra 2019. godine.

- Ova manifestacija svake godine pruža priliku travničkom „Preporodu“ da nastavi i proširi ili uspostavi saradnju s drugim društvima „Preporoda“ u Bosni i Hercegovini. S obzirom na to da su „Dani šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka 2019.“ realizirani u znaku nesvakidašnje obljetnice – 830 godina Povelje bana Kulina, sama se nametnula ideja o saradnji s „Preporodom“ iz Novog Travnika budući da novotravnički „Preporod“ već godinama radi na zaštiti srednjovjekovnih nekropola. O nekropoli stećaka Maculje, kao i o drugim projektima na kojima radi novotravnički „Preporod“, govorio je Džemal Jakić, sekretar novotravničkog „Preporoda“. Nekropola stećaka Maculje obuhvata 101 stećak i 16 krstača, a 2007. godine proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, dok je na UNESCO-vu listu svjetske nematerijalne baštine uvrštena 2016. godine. Program je organiziran 28. novembra u Otvorenom književnom atelijeru u Rodnoj kući Ive Andrića.

- Jedna od stalnih aktivnosti travničkoga „Preporoda“ je i organiziranje umjetničke radionice. 30. novembra, u okviru „Dana šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka 2019.“, u „Preporodovim“ prostorijama je organizirana radionica i izložba tradicionalnih bosanskih ručnih radova pod nazivom „Sačuvajmo od zaborava“. Radionicu, koja je bila veoma dobro posjećena i na kojoj su se učesnici, osim toga što su ponešto naučili, lijepo družili i dobro zabavili, vodila je naša sugrađanka Samira Mehić.

- Na Kamernoj sceni Centra za kulturu Općine Travnik 2. decembra je održan koncert gitariste Boška Jovića „Tradicionalna muzika Balkana“. Virtuoz na gitari Boško Jović je svojim maestralnim izvođenjem oduševio travničku publiku, ostavljajući je da još dugo poslije sređuje utiske. Tradicionalnu muziku Balkana, obojenu nadahnućem mladog umjetnika, teško se može opisati riječima, treba je čuti.

- „Preporod“ je i u toku „Dana šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka 2019.“ planirao program za najmlađe sugrađane. Tako su Edu.kul.centar i Almira Tarakčija, profesorica bosanskog jezika i književnosti, 4. decembra u Centru za kulturu Općine Travnik realizirali program „Na putu ljubavi i pjesme“, predavanje i radionicu za djecu, na kojoj su mališani naučili ponešto o alhamijado književnosti, Ilhamijinim pjesmama i njihovim motivima.

- U Bezistanu travničke Sulejmanije ili Šarene džamije, kao prvi javni kulturni događaj nakon njezina renoviranja, 5. decembra je održana promocija prijevoda ranoosmanske hronike „Radost hronika“, autora Šukrullaha b. Šihabudina Ahmeda al-Zakija. Promotori – istaknuti profesori sa Odsjeka za orijentalistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Munir Drkić i doc. dr. Ahmed Zildžić, koji je priređivač i prevodilac Hronika, predstavili su ovaj spis koji je, ustvari, univerzalna povijest svijeta od njegova nastanka do autorova vremena, dakle do sredine XV stoljeća, a pisan je na perzijskom jeziku. Trenutno se zna za osamnaest primjeraka „Radosti hronika“ koji se čuvaju u rukopisnim riznicama svjetskih biblioteka, a jedan primjerak rukopisa nalazi se u zbirci Bošnjačkog instituta – Fondacija Adila Zulfikarpašića u Sarajevu, koji je i izdavač ovoga prijevoda. Promotori su prisutnoj publici, osim o ovom djelu, govorili i o značaju perzijskog naslijeđa iz osmanskog perioda bh. historije.

- Kao posebni program u okviru „Dana šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka 2019.“, u Omladinskom klubu Džamije Kalibunar 6. decembra publici je prikazan performans „Mahrama“. Tekst je nastao kao promišljanje autorice Edine Cikotić o sudbini mahrame i promjenama u vezi s odijevanjem muslimanki koje su se dešavale na našim prostorima posljednjih 150 godina. Mahrama više nije samo komad platna, nego, u izvedbi ansambla Dženetske ptica, Kalibunar, postaje simbol žene muslimanke te potiče sadašnju generaciju na razmišljanje o tome kroz koje je sve faze i etape prošla mahrama.

- U prepunoj sali Kamerne scene Centra za kulturu Općine Travnik 9. decembra je odigrana komedija „Bosanski lonac“ u izvođenju ansambla Teatar komedije ,,Rajvosa”. Prisjećajući se činjenice da je upravo bosanski lonac staro tradicionalno bosansko jelo koje su spravljali i jeli bosanski srednjovjekovni rudari, travnička publika je salvama smijeha pozdravljala glumačke replike. Ova urnebesna komedija, oslikavajući teme iz naše svakodnevnice, prepune apsurda, korupcije, bespomoćnosti pred naletom primitivizma, oduševila je travničku publiku karakterističnim bosanskim humorom.

- „Uvrštavanje sevdalinke na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva“ bila je tema o kojoj je govorio uvaženi prof. dr. Enes Kujundžić, uz moderiranje gospođe Azre Kujundžić koja je stvorila posebnu atmosferu svojim osebujnim glasom donoseći sevdalinke u pratnji virtuoza na harmonici Seada Smajiša, našega sugrađanina i nastavnika harmonike u Osnovnoj muzičkoj školi, Travnik. Vodeći publiku kroz ovu temu, naši gosti su pjesmom i govorom sklopili priču o značaju sevdalinke kao važnog dijela bh. nematerijalnog kulturnog naslijeđa. Događaj je organiziran 12. decembra u Gradskoj biblioteci u Travniku.

- Dobra saradnja „Preporoda“ i Šahovskog kluba „Travnik“ nastavljena je kroz manifestaciju „Dani šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka 2019.“ organiziranjem meča za najmlađe šahiste općine Travnik. U ovom revijalnom meču rezultat je bio u drugom planu, a druženje i još bolje upoznavanje u prvom, ipak, treba spomenuti da su se uspješnijima pokazali kadeti s područja travničke općine, iz Turbeta, Karaule i Prića, od kadeta gradskoga područja Travnik. Za općinsku ekipu nastupili su: Mijo Kovač, Miralem Ganić, Lamija Ganić, Denisa Destanović, Meris Fazlić i Almin Jusić, dok su za ekipu grada nastupili: Mehmed Topoljak, Nejla Čaušević, Sajra Dedić, Bruno Šimić, Adin Kulaš i Imran Dervić. Meč koji je igran u prostorijama Šahovskog kluba „Travnik“ 14. decembra, otvorio je gospodin Haris Tenić, predsjednik Skupštine BZK „Preporod“ Travnik i nekadašnji predsjednik travničkog Šahovskog kluba.

- Postala je tradicija da je završni program manifestacije „Dani šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka“ proglašenje najboljih literarnih radova prispjelih na konkurs raspisan među srednjoškolskom omladinom i dodjela diploma i nagrada autorima triju najboljih radova. Tema konkursa za 2019. godinu bila je „Srednjovjekovna Bosna skrivena iza tajnovitih znakova kamenih spavača“. Na svečanom proglašenju najboljih literarnih radova, 17. decembra u „Preporodovim“ prostorijama, autoricama najboljih radova su uručene diplome i novčane nagrade u iznosima od 150,00, 100,00 i 50,00 KM, i to: Lamiji Maglić, iz Mješovite srednje škole „Travnik“, za prvo mjesto; Lejli Mrakić, učenici Mješovite srednje tehničke škole, Travnik, za drugo mjesto; te učenici Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku Unejsi Haskić, za osvojeno treće mjesto. U programu su učestvovali i učenici Osnovne muzičke škole, Travnik: Nedžla Šakić, u klasi profesorice Jelene Vidović, i Amar Pašalić, u klasi profesora Ade Klobodanovića. Na svečanom zatvaranju manifestacije „Dani šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka 2019.“, slijedeći dosadašnju praksu, uručene su i zahvalnice kolektivima i pojedincima koji pomažu rad „Preporoda“.

- U okviru „Dana šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka 2019.“ pripremljen je za štampu časopis „Divan“. Riječ je o dvobroju u kojem će na više od 160 stranica biti objavljeno 60-tak priloga.

 

Partneri

„Preporodovi“ partneri i saradnici u provođenju pojedinih programa umnogome su utjecali na njihov kvalitet i posječenost. I tokom 2019. godine ostvarena je dobra saradnja sa općinskim i kantonalnim organima vlasti, kao i određenim javnim ustanovama te privrednim subjektima i udruženjima građana, među kojima su: Zavičajni muzej Travnik, Centar za kulturu Općine Travnik, Gradska biblioteka Travnik, travničke srednje škole, Osnovna muzička škola Travnik, Medžlis Islamske zajednice Travnik, Fotoklub FOT Travnik, Šahovski klub Travnik, Sportski savez općine Travnik, te privredni subjekti VF komerc, d. o. o., i Marcaffe, d. o. o.  Također želimo spomenuti i „Preporodove“ medijske partnere: Federalna radiotelevizija, Kanal 6, Radio TNT, te web-portali: hronika.ba, novum.ba, travnik-grad.info, Agencija dan.ba. Oni su u svojim programima najavljivali svaki događaj u „Preporodovoj“ organizaciji, revnosno su pratili njihovu realizaciju dajući prostor za izjave učesnika te na taj način omogućili veću vidljivost „Preporodova“ djelovanja.

Namjera nam je i u buduće njegovati i proširivati dobru saradnju s pojedincima, udruženjima, ustanovama i sl. kako bismo u „Preporod“ uključili mlade ljude te u sklopu budućih „Preporodovih“ aktivnosti aktivirali cijelu lokalnu zajednicu, od organa vlasti, javnih ustanova, nevladinog sektora i privrednih subjekata.

 

Zaključak

Analizirajući realizaciju „Preporodovih“ programskih aktivnosti tokom 2019. godine, procjenjujemo da su sve planirane aktivnosti uspješno realizirane te konstatiramo da je za travnički „Preporod“ 2019. godina bila uspješna.

Kao i prethodnih godina, i tokom 2019. članovi Izvršnog odbora: Amra Čampara-Lolić, predsjednica, Senid Gerin i Taik Ganić, zamjenici predsjednice, Jasmina Hopić, blagajnica, Fatima Maslić, Aida Ramčić-Salkić, Elmedina Alić i Zakir Vareniković, članovi, te Abdulah Vrselj, sekretar, ove godine potpomognuti stručnošću mr. sc. Kanite Beširević, bibliotekarke, i doc. dr. Dženana Dutovića, medieveliste, potpuno na volonterskoj osnovi, dakle bez ikakvih ličnih koristi, ponavljamo, svojim su specifičnim znanjima i stručnošću, te nesumnjivim kompetencijama i višegodišnjim pozitivnim iskustvom dali puni doprinos u čuvanju i predstavljanju svih bošnjačkih vrijednost.

Radi buduće prakse, želimo istači sva pozitivna zapažanja u radu tokom izvještajnoga perioda, i to: pažljivo odabrani kvalitetni sadržaji i njihovi učesnici koji su zadovoljili istančane ukus travničke publike. Svi programi su najavljivani plakatima u čijem su dizajniranju, prema osnovnoj ideji Abdulaha Vrselja, sekretara „Preporoda“, svojim sugestijama učestvovali svi članovi Organizacijskog odbora. U 2019. godini „Preporod“ je trima banerima, dimenzija 7,5 x 0,75 m, koji su bili postavljeni duž glavne travničke ulice, dodatno skrenuo pažnju na „Preporod“ i na „Dane šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka“. Veoma je značajna promocija „Preporoda“ i preko „Preporodove“ internetske stranice, mrežnih portala, kao i preko društvenih mreža. U tome je dobra strana ovog oblika komuniciranja, jer to je često jedini način da poruku o „Preporodu“ dobiju i oni koji nisu direktna publika budući da su daleko od Travnika. Također, kao dobro i pozitivno iskustvo ističemo postavljanje „Preporodove“ izložbe na neuobičajeno mjesto, čime je dodatno skrenuta pažnja javnosti.

I na kraju, kroz ovaj izvještaj želimo podsjetiti da već godinama skrećemo pažnju na tešku situaciju u koju zapada bošnjački narod, nastojeći proniknuti u razloge tome kako bismo pokušali naći modele za njihovo otklanjanje i prevazilaženje. Uzroke smo nalazili u općoj krizi u zemlji, i ekonomskoj i političkoj, u odlasku iz zemlje sve većeg broja mladih ljudi, ali i onih srednje životne dobi te, istovremeno, sve većem prilivu migranata, u agresivnom prodoru šunda i kiča u svim područjima stvaralaštva i kulture, u otuđenju ljudi sklonih isključivo virtualnim druženjima... Iz godine u godinu ti problemi rastu i usložnjavaju se, i to naročito na štetu Bošnjaka kao najbrojnijega naroda u Bosni i Hercegovini. Zbog svih tih problema „Preporod“ u svojoj sredini treba biti ona nit vodilja koja će Bošnjacima pomoći otvarajući širom svoja vrata svakoj dobroj zamisli, okupljajući intelektualce, osobe sa idejama, osobe koje znaju i hoće raditi, i to isključivo za opće dobro, zaboravljajući na svoje sitnošićarske interese i ličnu promociju. U tom smislu „Preporod“ treba jačati, održati ga samostalnim, ne priklanjajući se ni jednoj političkoj opciji ili stranci, ali svakako poštujući vlast. Također, „Preporod“ se ne smije poistovjećivati s vjerskom zajednicom niti bilo s kojim udruženjem. Važno je zadržati autonomiju „Preporoda“ poštujući autonomiju drugih, uz njegovanje dobrih odnosa i kvalitetne saradnje sa svima, kroz zajedničke projekte i programe.

 

 

 Broj: 02-02/20                                                                                                          PREDSJEDNICA

31. januara 2020.

Travnik                                                                                                              Amra Čampara-Lolić

 
Advertisement